Säg hej till:

Kristian

Med sina 18 år på Dynava ska WFM-specialisten Kristian Starrin tituleras trotjänare. Han ser till att Dynava alltid har rätt person med rätt kompetens på rätt plats.

“Den digitala utvecklingen inom vår bransch är otroligt spännande.”

Kristian jobbar som WFM-specialist och bemanningssamordnare hos oss på Dynava och hans karriär hos oss startade 2003.

För 22 år sedan tog Kristian klivet in i contact center-branschen via bemanningsföretaget Manpower och han kom att arbeta för bland annat Telia och ComHem.

– Jag började snart arbeta med IT-support och därefter med bemanning. På den tiden arbetade vi mycket här och nu och gjorde akuta punktinsatser och styrde om köer för att tillmötesgå våra uppdragsgivares krav på korta svarstider. Efter cirka 18 år på Dynava tycker Kristian fortfarande att det är ett lika roligt och utmanande arbete

– Att göra rätt prognos och hitta rätt bemanning för varje uppdrag är en konst. Att göra det varje kvart dygnet runt, både i stunden och med framförhållning är ett arbete som aldrig blir klart. Rätt agent med rätt kompetens vid rätt tidpunkt är vad Workforce Management handlar om.

En viktig tillgång för Kristian är hans utbildning. Vid Mitthögskolan studerade han Customer Relations Management (CRM) och utöver det har han tekniska kunskaper.

– Och min erfarenhet att arbeta som kundtjänstagent har också varit en stor nytta i mitt arbete. Jag rekryterades 2003 till dåvarande Eniro, numera Dynava, när Eniro centraliserade bemanningen. Numera lägger jag störst fokus på planering och förberedelse för att säkrare kunna vidta akuta åtgärder när det behövs.

Hos Dynava har Kristian möjlighet att utnyttja sin samlade erfarenhet av allt från bemannings- och kontaktcentersystem till hela processen med att initiera rekryteringar och utbildningar samt analysera utfallet av dem.

– Jag älskar utmaningar, att aldrig bli fullärd och att ställas inför nya situationer hela tiden. Det är det som gör jobbet så roligt. Därutöver är det otroligt spännande med den digitala utvecklingen inom vår bransch. Men om Dynava inte hade varit en så bra arbetsgivare och jag inte hade haft så fina kollegor hade jag aldrig stannat så länge. Efter 18 år är det fortfarande roligt att gå till jobbet.

Träffa fler av oss på Dynava