Skip to content

Toimialan paras palvelukokemus

Vi hjälper personer med särskilda behov

ref-hero-pts
Kundreferens - PTS
På uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar Dynava för tre samhällskritiska och inkluderande tjänster: Texttelefoni.se, Teletal och nummerupplysningstjänsten 118 400.

Dynava utför tre tjänster åt PTS som gör vardagen enklare för personer med funktionsnedsättning.

Nummerupplysningstjänsten 118 400 är en tjänst för personer med funktionsnedsättning. Varje år rings drygt en halv miljon samtal via 118 400. Dynavas roll är att hjälpa personer som inte själva kan söka fram nummer på webben eller i tryckta kataloger.

Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan text och tal. Tjänsten är till för de som till exempel har någon form av hörselnedsättning eller talsvårighet och som därför kommunicerar helt eller delvis genom text. En annan målgrupp är personer som vill ringa någon som kommunicerar genom text.

Dynavas förmedlare läser upp det som skrivs och skriver ner det som sägs ordagrant i realtid

Alla samtal via Texttelefoni.se är helt kostnadsfria och tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar på året.

Teletal är en tjänst för alla som behöver kommunikationsstöd under ett telefonsamtal. En tolk från Dynava är med i samtalet och hjälper användaren att göra sig förstådd samt antecknar vad som sägs.

Kraven för de här upphandlingarna är att tillhandahålla tjänster med hög kvalitet och tillgänglighet. På Dynava säkerställer vi vår leverans tack vare en uppdaterad databas, hög driftsäkerhet, bemanningskompetens och välutbildad personal.

Med etablerade processer kan vi försäkra oss om att varje kund når tjänsterna snabbt och får den hjälp som behövs, oavsett dag på året eller tid på dygnet.

På Dynava sköter vi också kundtjänst för alla tre tjänster, vilket betyder att vi tar ett helhetsansvar. Dynava hjälper användarna att få svar på frågor om tjänsterna, besvarar och administrerar intresseanmälningar, blankettutskick, registrering av telefonnummer, förnyelse av avtal, registervård med mera.

Alla samtal och ärenden för PTS hanteras under sekretess.
Dynavas medarbetare har skrivit under avtal enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Ta kontakt

Vi vill gärna veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi pratar gärna vidare om hur vi med hjälp av mer personliga tjänster för kundkontakter kan stärka konkurrenskraften för just ditt företag.