Dynava hanterar Neves kundservice som sträcker sig över flera olika branscher

test-hero-neve

Det finländska energibolaget Neve (Napapiirin Energia ja Vesi Oy) är en viktig aktör i norra Finland. Neves kundtjänst hanterar de första nivåerna i energi-, vatten- och bredbandskunder helhetssamt.
Dynava hjälper Neve att både hantera kundkontakter i digitala kanaler och på de fysiska servicepunkterna.

Kundcase — Neve
Antalet kundkontakter och servicekanaler för Neve, som tillhandahåller energi-, vatten- och bredbandstjänster, har ökat.
I takt med det ökade även behoven av längre öppettider, tillgänglighet och proaktivitet.

Dynava hanterar Neves kundtjänst och har där stöd av sitt breda branschkunnande. Tillgängligheten för kundservice har förbättrats genom att utöka antalet kanaler och öppettider, en satsning som bara var möjlig tack vare Dynavas stor team av kundserviceproffs. 

NEVE-brandi-web-cropped

När kundkontakterna blev fler behövde Neve en partner som kunde stötta befintlig personal i att ge utförliga svar. 2018 utvecklades och expanderades verksamheten och i samband med det överförde Neve all kundtjänst direkt till Dynava.

Vi behövde branschexpertis, tillräckligt med personal för att alltid kunna hjälpa våra kunder och utmärkt kundservicekompetens. Allt det hade Dynava att erbjuda”, säger Hannu Vaara, Director of Digital Business på Neve.

Idag hanterar Dynava all Neves kundtjänst. Såväl på telefon, i digitala kanaler, som fysiskt i köpcentret i Rovaniemi.

“Vi är mycket nöjda med vårt partnerskap och hur Dynava har åtagit sig att utveckla vår verksamhet.”

Hannu Vaara, Director of Digital Business på Neve.
neve-hannu-vaara
 
Utmaningen är tillräckliga resurser och kompetens inom flera olika branscher

Neve är ett arktiskt cirkulärt konglomerat vars tjänster inkluderar
el, fjärrvärme, vatten, bredband och relaterade digitala tjänster. Koncernen har vuxit snabbt vilket i sin tur skapat en helt ny nivå av krav på tillgänglighet, resurser och branschöverskridande kompetens för deras kundtjänst

Stark kunskap om industrier och den norra driftsmiljön

Dynavas erfarenheter och kunskap från energiindustrin har gett mervärde till samarbetet. Båda parter är engagerade i en gemensam partnerskapsmodell som säkerställer kontinuerlig utveckling av branschkunskap och expertis.


Dynavas branschkompetens är på en bra nivå och de har en bra attityd till utveckling. Dessutom förstår Dynavas nordliga enheter regionala frågor i vår verksamhetsmiljö, vilket är en mycket viktig faktor i vårt partnerskap” förklarar Hannu Vaara, Director of Digital Business på Neve.

Resultatet är ett äkta partnerskap som fördjupar förtroendet och ökar effektiviteten

Neve är mycket nöjda med samarbetet med Dynava. När samarbetet och förtroendet fördjupats har Dynava och Neve skapat ett partnerskap som innebär ett ömsesidigt engagemang för en lång tid framöver.

Den operativa effektiviteten har ökat i takt med att kundservice proaktivt hanterar uppgifter, medan Neves egna medarbetare lägger tid på kärnkompetens och affärsutveckling.

Viktiga resultat

Ökad tillgänglighet och snabbare kundservice.

Kompetent och vänlig service i personliga kundmöten samt via telefon, chatt och mejl.

Ökad verksamhetseffektivitet som frigjort tid för affärsutveckling.

Ta del av resultatet

I vårt kundcase kan du läsa om fördelarna med samarbetet:

• Ökad tillgänglighet och snabbare kundservice.
• Kompetent och vänlig service i personliga kundmöten samt via telefon, chatt och mejl.
• Ökad verksamhetseffektivitet som frigjort tid för affärsutveckling.
Ladda ner kundcase
Ta kontakt

Vi vill gärna veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi pratar gärna vidare om hur vi med hjälp av mer personliga tjänster för kundkontakter kan stärka konkurrenskraften för just ditt företag.