Skip to content

Toimialan paras palvelukokemus

Alan vahvimmat asiakaslupaukset

test-hero-stark

STARK on merkittävä puutavaran ja rakennustarvikkeiden myymäläketju Suomessa. Dynava auttaa STARKia toteuttamaan alansa vahvimmat asiakaslupaukset.

Asiakasreferenssi — Stark
STARKin kolme asiakaslupausta ovat tavoitettavuus-, saatavuus- ja toimitustakuu. Dynavan ja STARKin yhteistyön kulmakivi on tavoitettavuustakuun varmistaminen: STARK haluaa luvata asiakkailleen, että tehokas asiointi onnistuu aina. Tavoitteena on varmistaa, etteivät työt pysähdy kohteissa ja asiakkaat tietävät mistä tarvittava tai sopiva tuote löytyy. Näin STARKin asiakaspalvelu tukee myös lupausta saatavuustakuusta.

Käytännössä tavoitettavuustakuu tarkoittaa vuorokauden jokaisena päivänä toimivaa myyntipalvelua ja verkkokauppaa. Myyntipalvelussa puhelimeen vastataan ympäri vuorokauden läpi koko vuoden, verkkokauppa ja sen tuki palvelevat ammattilaisia ja kuluttajia vuorokauden läpi.

STARK on monipuolisesti tavoitettavissa

Dynavan ja STARKin asiakaspalvelukumppanuudessa asiakaspalvelun ammattilaiset hoitavat asiakaspalveluun tulevat kyselyt ja yhteydenotot STARKin asettamien standardien mukaisesti. Dynavan koulutetut ja perehdytetyt asiakaspalvelijat vastaavat nopeasti, tehokkaasti ja ammattimaisesti asiakkaiden yhteydenottoihin kanavasta riippumatta.

Yhteistyön edetessä STARK ja Dynava ovat yhdessä laajentaneet tavoitettavuutta tuomalla chat-asiakaspalvelun verkkokaupan ja -palvelun tueksi. STARKin asiakkaat voivat olla yhteydessä asiakaspalveluun ja ammattilaisten myyntipalveluun puhelimen ja sähköpostin lisäksi henkilökohtaisen chat-palvelun avulla.

– Dynavan vahva asiantuntijuus ja avoin kumppanuusmalli vakuuttivat meidät jo alussa.

Lasse Kalmi, kehitysjohtaja

"Dynavalaiset ovat vahvoja ammattilaisia ja toimivat rehellisesti ja avoimesti kumppanuudessa."

Raportointi mahdollistaa palvelun jatkuvan kehittämisen

Kun STARK on ulkoistanut asiakaspalvelukohtaamisia Dynavan toteuttavaksi, on asiakaspalvelun laadun ja tavoitettavuuden kehittämisen avaintekijänä kattava ja läpinäkyvä raportointi. Dynava tarjoaa aina asiakkailleen hyvän ja avoimen raportoinnin, joka kattaa niin numeeriset perusmittarit kuin sisällölliset raportit.

Numeerisilla perusmittareilla nähdään mm. yhteydenottojen määrät, kestot, kategoriat ja kanavat. Niiden avulla pystytään seuraamaan ja viemään toiminnan painopistettä haluttuun suuntaan, tunnistamaan ja ennakoimaan esimerkiksi piikit asiakaspalvelun kontaktien määrissä ja luonnollisesti seuraamaan kustannusten kehittymistä.

Sisällölliset raportit tuovat arvokasta informaatiota ja analyysejä, jotka liittyvät asiakaspalvelukohtaamisten laatuun, STARKin palveluihin, tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Näiden avulla on mahdollista tunnistaa kehityskohteita, mahdollisia kustannussäästöjä tai uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhteistyötä, jossa ollaan aidosti samalla puolella pöytää

Yhteistyö Dynavan ja STARKin välillä sujuu mutkattomasti ja avoimessa hengessä. Yhdessä sovittujen raporttien ja kumppanuusmallin pohjalta STARK on kehittänyt asiakaspalveluaan, toimintamalleja ja kanavia. Yhteistyötä onkin ollut hyvä kehittää, kun molemmat osapuolet ovat syventyneitä ja sitoutuneita STARKin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

– Dynavan kanssa olemme samalla puolella pöytää ja kehitämme jatkuvasti yhdessä STARKin asiakaspalvelua ja kanavia palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin.

Lasse Kalmi, kehitysjohtaja

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Ota meihin yhteyttä ja jutellaan yhdessä kuinka voimme tukea sinun yrityksesi asiakaspalvelua ja hyödyntää sen täyttä potentiaalia yrityksesi liiketoiminnassa.

Varaa online-tapaaminen