Skip to content
dynava-background-blue-01

Sivuston käyttöehdot

Dynava.com-sivujen yleiset käyttöehdot

Dynava Oy  (Dynava) julkaisee tämän sivuston sisältämän materiaalin tarkoituksenaan antaa yleistä tietoa yrityksestä ja sen palveluista.

Vierailemalla sivuillamme ja käyttämällä sivustoa osoitat hyväksyväsi alla eritellyt ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, sinun tulee poistua sivuiltamme.


Aineettomat oikeudet

Dynava omistaa tämän sivuston sekä sivujen sisällön tekijänoikeudellisen suojan (©). Kaikki sivuilla mainitut tuotenimet, yritysten nimet, logotyypit ja tavaramerkit ovat joko Eniro-konsernin, Dynavan, Dynavalle lisenssin antaneen yrityksen tai yhteistyökumppanin omaisuutta. Tämän sivuston sisällön käyttö on sallittu ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti tai Dynavan kirjallisella luvalla.

Sivujen käyttäjillä on oikeus lukea, kopioida ja tulostaa yksityiskäyttöön näiden sivujen sisältöä osittain tai kokonaisuudessaan. Sisällön levittäminen ei ole sallittua ilman Dynavan kirjallista lupaa. Tekijänoikeusilmoitusta ei saa poistaa materiaalista. Tiedon vääristely on kiellettyä. Kaikenlainen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Lehdistötiedotteita tms. saa kuitenkin käyttää julkiseen viestintään sillä ehdolla, että tiedon lähde julkaistaan. Kaikki kuvamateriaalin käyttö on maksutonta ja se on sallittua tiedotusvälineille.

Tämän sivuston sisällön ja tietojen käyttö ja levittäminen näiden ehtojen vastaisesti, tai muulla tavoin Suomen tai muiden maiden lakien vastaisesti, voi johtaa oikeudellisiin toimiin.


Ulkoiset linkit

Sivusto sisältää linkkejä ulkopuolisille sivustoille. Näitä linkkejä tulee pitää ainoastaan tarjoamanamme palveluna. Osa näistä sivustoista on ulkopuolisten yritysten sivuja. Dynava ei pysty vaikuttamaan näihin sivuihin eikä voi vastata tällaisten sivustojen sisällöstä tai mahdollisista tuotteista ja palveluista, joita näillä sivuilla tarjotaan. Linkki tällaisille sivuille ei merkitse sitä, että Dynava tukee sivustolla tarjottuja tuotteita tai palveluja. Käyttäjän tulee tarkistaa näiden muiden sivustojen käyttöehdot.


Dynava.com-sivujen käyttötarkoitus ja tiettyjä vastuukysymyksiä

Sivuston tarkoituksena on ainoastaan tiedon antaminen. Sivuilla oleva tieto on yleisluontoista, eikä sitä tule käyttää ainoana perusteena päätöksille tärkeissä asioissa. Dynava työskentelee jatkuvasti pitääkseen sivuston tiedot oikeina, täydellisinä ja ajantasaisina. On kuitenkin mahdollista, että sivuilla esiintyy virheellistä tietoa kirjoitusvirheiden, ulkoisen vaikutuksen tai teknisten ongelmien takia. Tämä merkitsee sitä, että Dynava ei voi taata tai ottaa vastuuta siitä, että tieto on oikeaa, täydellistä ja ajantasaista.

Näillä sivuilla olevat tiedot ovat käytettävissä sellaisenaan, eikä niihin liity mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tietojen saatavuuden, tarkkuuden, luotettavuuden, sisällön tai muun asian osalta. Dynava ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista tai seurannaisvaikutuksista, joita voi ilmetä sivustolla tai siltä linkitetyillä sivuilla olevien tietojen käytön tai väärinkäytön takia.

Tiedon haku tai tiedostojen lataaminen tältä sivustolta tai siltä linkitetyiltä sivuilta tapahtuu omalla riskillä ja omalla vastuulla. Sivujen käyttäjä on yksin vastuussa näiltä sivuilta tapahtuvan tiedostojen latauksen yhteydessä mahdollisesti tietojärjestelmille aiheutuvista vahingoista tai vaikutuksista.

Joissain maissa voi olla voimassa lainsäädäntöä, joiden mukaan ei voida olla antamatta tiettyjä takuita tai ei voida rajoittaa vastuuta. Dynavan vastuu tällaisissa tapauksissa on niin rajallinen kuin sovellettavan lain mukaan on mahdollista.


Tietosuojakäytäntö

Voit tutustua Dynavan Tietosuojakäytäntöön täällä.


Muuta

Dynava voi koska tahansa muuttaa näitä ehtoja.
Dynava pidättää itsellään oikeuden muuttaa sivuston sisältöä koska tahansa.