Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Dynava Oy tietosuojakäytäntö

Tiivistelmä

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa Dynavan Oy sivustojen henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat periaatteet ja käytännöt. Olemme sitoutuneet suojaamaan sivustomme käyttäjien yksityisyyttä ja noudatamme toiminnassamme tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Käytämme keräämiämme henkilötietoja esimerkiksi tarjotaksemme parempia palveluita, henkilöstön rekrytoinnissa sekä markkinoinnin kohdistamisessa.

Keräämme tietoja sivuston käyttäjiltä itseltään, automaattisesti sivuston teknisen toteutuksen avulla sekä kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista.

Sähköinen suoramarkkinointi – Mikäli olet ilmoittanut yhteystietosi yhteydenottolomakkeen kautta, tilannut uutiskirjeemme tai ladannut tiedostoja, voimme suostumuksellasi lähettää sinulle tietoa mm. tarjoamistamme palveluista ja tuotteista. Uutiskirjetilauksen ja suostumuksen markkinointiviestintään voit peruuttaa koska tahansa niin halutessasi, uutiskirjeiden peruuta tilaus -linkin kautta tai lähettämällä viestiä osoitteeseen asiakaspalvelu@dynava.com

Evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö – Sivustomme käyttää evästeitä käytön seurantaan ja analysointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Sivusto voi lisäksi sisältää kolmansien tahojen evästeitä sekä ns. yhteisöliitännäisiä.

Tietojen luovutus kolmansille tahoille – Luovutamme keräämiämme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme vain perusteltuihin, kohdassa 4. tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin.

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi Dynava käsittelee ja miten – Voit tarkistaa Dynavan henkilörekistereissä olevat itseäsi koskevat tiedot jäljempänä annettuja ohjeita noudattaen. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin on tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.


1. Yleistä

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Dynava on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.


2. Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan Dynavalla käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • palveluiden tilaamiseen
 • työnhakijoiden rekisteröintiin
 • palveluita koskevan yhteydenoton sekä markkinoinnin kohdentamiseen
 • käyttäjien tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin
 • markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien, segmenttien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
 • käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja palvelukehitykseen

3. Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Henkilötietoja kerätään sekä käyttäjältä itseltään että muista lähteistä. Tietoja kerätään eri kanavissa (internet, sähköposti ym.) käyttäjän itsensä antamana ja yhteistyökumppaneiltamme. Tietojen kerääminen voi myös tapahtua Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä eri lähteistä:

Käyttäjän antamat tiedot

Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi tilatessaan palvelujamme, ilmoittaessaan yhteystietonsa yhteydenottolomakkeen kautta tai jättäessään työhakemuksen.

Tällaisia tietoja ovat mm:

 • nimi
 • osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • ansioluettelot ja työhakemukset
 • yhteydenotot Dynavan tai sen henkilöstöön
 • yhteydenotot ja kommentit sosiaalisen median kanavissa

Voit tutustua tarkemmin Dynavan keräämiin tietoihin Rekisteriseloste-sivullamme.

Teknisesti kerätyt tiedot Palveluiden käytöstä

Keräämme teknisesti tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista.

Tällaisia tietoja ovat mm:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten katsotut sivut ja sisällöt ajankohtineen)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Käytämme Palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics ja Hotjar.

Lisäksi voimme käyttää kolmansilta osapuolilta ostettuja tai saatuja tietoja. Tällöin edellytämme, että kolmas osapuoli on varmistanut tietojen keräämisen ja jakamisen luvallisuuden.

Dynavan asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Voimme tallentaa Palveluissa tiedot käyttäjän nimestä ja asiointikielestä, markkinointisuostumukset ja -kiellot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Rekisterissä säilytetään tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen. Tietojen käytön suoramarkkinointiin voi kieltää lähettämällä viestiä osoitteeseen asiakaspalvelu@dynava,com


4. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme.

Tietoja luovutetaan myös Palveluiden toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille sekä data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja digitaalisen mainonnan toteuttamiseen osallistuville tahoille.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille koskee aina Dynavan omaa markkinointia tai toimeksiantoa Dynavan puolesta.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.


5. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Palveluiden käyttöä, parantaaksemme Palveluiden laatua, kehittääksemme Palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Palveluiden käytön yhteydessä.

Kolmannet osapuolet

Hyödynnämme Palveluidemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös mittaus- ja analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä. Dynava ja sen yhteistyökumppanit voivat kerätä tietoja mm. sisältöjen näyttökerroista sekä sivuston ja sähköpostien linkkien klikkauksista.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä Dynava vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Dynava voi hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa kerättyjä tietoja Palveluiden käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen kyseisissä palveluissa.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta muodostetaan käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen, voivat muokata hyväksyttäviä evästeitä  alla olevan linkin kautta tai asettamalla selaimen asetuksista selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing -asetus). Mobiililaitteiden osalta käyttäjä voi säätää laitteensa ja sovellusten asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen.

 

Evästeasetukset, voit valita mitkä evästeet hyväksyt

Tutustu selainkohtaisiin ohjeistuksiin evästeiden tyhjentämisestä ja estämisestä:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer & Microsoft Edge

Safari

Safari mobiililaitteille

Opera

Evästeiden estäminen voi vaikuttaa Palvelun käyttökokemukseen. Jos käyttäjä ei salli evästeiden tallennusta, emme voi taata Palvelun optimaalista toimivuutta.


6. Henkilötietojen käsittelijät

Eniro Ab -konserni mukaan lukien Dynava Oy voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt Dynavan ohjeistuksen mukaisesti.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia sekä teknisiä käyttöliittymiä tallennettujen tietojen käsittelyssä. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Valitsemme huolella palveluntarjoajat ja varmistamme sopimusjärjestelyin, jotta henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


7. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.


8. Rekisterien suojaus

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimilla ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Dynavan työntekijöille sekä Dynavan sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Ilmoittamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.


9. Käyttäjän oikeudet

Tietojen tarkastaminen. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Dynavan henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi tai täydennettäväksi, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Edellä luetellut oikeudet ovat voimassa siinä määrin, kuin rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet tämän sallivat.

Tietojen poistaminen. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää häntä koskeva henkilötieto kokonaan poistettavaksi rekisteristä, mikäli rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet tämän sallivat.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita tai ilmoittamalla siitä erikseen Dynavalle.

Suostumuksen peruuttaminen. Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän Dynavalle erikseen antamaan suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Dynavan sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@dynava.com tai kohdassa 12 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.


10. Tietojen säilytys

Dynava säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Jos käyttäjä ei enää tilaa palveluita, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi suoramarkkinointikiellon tallennus, millä varmistetaan, ettei käyttäjä enää vastaanota peruuttamaansa palvelua.


11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme Palveluamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi.


12. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Dynava Oy, (edellä “Dynava”, Y-tunnus: 0100130-4) ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Dynava Oy / Lakiasiat

Valimotie 9-11

00380 Helsinki

www.dynava.fi