Skip to content
dynava-background-blue-01

Tietosuojakäytäntö

Dynava Oy tietosuojakäytäntö

Tiivistelmä

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat periaatteet ja käytännöt, joita Dynava Oy (jäljempänä ”rekisterinpitäjä” tai ”me”, ”meidän” ja vastaavat ilmaisut) soveltaa toiminnassaan mm. tarjotessaan palveluitaan tämän sivuston kautta tai muutoin, kohdentaessaan markkinointiaan ja rekrytoidessaan henkilöstöä. Olemme sitoutuneet turvaamaan palveluidemme käyttäjien ja muiden rekisteröityjen yksityisyyden, ja käsittelemme kaikkia henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sekä hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Keräämme tietoja palveluidemme käyttäjiltä itseltään, automaattisesti sivustomme ja palveluidemme teknisen toteutuksen avulla sekä kolmansien tahojen tarjoamien analyysipalvelujen kautta.

Sähköinen suoramarkkinointi – Mikäli olet tilannut uutiskirjeemme tai antanut meille yhteystietosi esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta, voimme lähettää sinulle suoramarkkinointiviestejä mm. palveluihimme ja tuotteisiimme liittyen. Riippumatta siitä, edellyttääkö tällainen markkinointi nimenomaista suostumustasi, voit joka tapauksessa kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin milloin tahansa myöhemmin markkinointiviestiemme yhteydessä klikkaamalla Peruuta tilaus -linkkiä tai olemalla meihin yhteydessä osoitteessa gdpr@dynava.com.

Evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö – Sivustomme käyttää suostumukseesi perustuen evästeitä toiminnallisuuksien toteuttamiseen ja parantamiseen, vierailujen tilastointiin ja analysointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Sivusto voi lisäksi sisältää erilaisia muita verkkoseurantaelementtejä edellä mainittuja ja esim. yhteisöpalvelujen ominaisuuksia ja tarkoituksia varten.

Tietojen luovutus kolmansille tahoille – Luovutamme keräämiämme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme vain perusteltuihin, jäljempänä tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin.

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja miten – Voit tarkistaa säilyttämämme itseäsi koskevat tiedot jäljempänä annettuja ohjeita noudattaen. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin se on tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjä tarkoituksia varten.


1. Yleistä

Käsittelyllä” tarkoitetaan kaikkia toimia, joita henkilötietoihin voidaan automaattisesti tai manuaalisesti kohdistaa, mukaan lukien mm. tietojen keräämistä, käyttöä, säilyttämistä, muokkaamista, hakua, yhdistämistä, poistamista sekä kaikenlaista luovuttamista niin jakamalla, siirtämällä, levittämällä kuin asettamalla tiedot muulla tavoin saataville.

Henkilötiedoilla” tarkoitetaan puolestaan kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity” tai ”sinä”, ”sinun” ja vastaavat ilmaisut). Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, taloudellisen, sosiaalisen tai muun vastaavan tekijän perusteella. 

Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan sellaisia palveluidemme käyttöä koskevia tietoja, joista ei voida edes epäsuorasti tunnistaa yksittäistä henkilöä, kuten esimerkiksi sivuston vierailuista koostettuja tilastoja ja raportteja. Tällaiset tiedot eivät kuulu sovellettavan tietosuojalainsäädännön alaan, eikä niihin sovelleta tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn rajoituksia.


2. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotot

Dynava Oy
Y-tunnus: 0100130-4
Valimotie 9-11
00380 Helsinki
www.dynava.fi 

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa
gdpr@dynava.com

Tietosuojavastaava
Mira Suopajärvi
gdpr@dynava.com 


3. Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti seuraavien oikeusperusteiden nojalla:

 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus (tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittaminen pyynnöstäsi): tähän perustuu etenkin henkilötietojen käsittely, joka on tarpeen palvelujemme tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja vastaanottamiseksi välillämme vallitsevan sopimuksen mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet: tällaisia ovat erilaiset lakiin perustuvat mm. kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät säilytys- ja muut velvoitteet.
 • Rekisterinpitäjän oikeutetut edut (paitsi milloin yksityisyysetusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset etumme): Henkilötietojen käsittely perustuu tähän oikeusperusteeseen edellä tässä selosteessa mainituissa tarkoituksissa pääasiassa silloin, kun käsittely ei perustu suostumukseen, sopimukseen tai lakisääteiseen velvoitteeseemme. Oikeutettuja etujamme ovat tällöin etenkin asiakassuhteiden hoitaminen, palveluidemme kehittäminen ja markkinointi, tietoturvan varmistaminen ja väärinkäytösten torjunta, työvoiman hankkiminen sekä liiketoimintamme yleinen johtaminen ja hallinnointi.
 • Suostumus: Henkilötietojasi voidaan yksittäisiä tarkoituksia varten käsitellä myös sinulta erikseen hankitun suostumuksen perusteella esimerkiksi tallentaaksemme laitteellesi evästeitä mm. kävijäanalytiikkaa ja/tai verkkosisältöjen tai -mainonnan kohdentamista varten. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa suostumuksen antamisen yhteydessä ilmoitetulla tavalla tai ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisesti.

Poikkeuksellisissa tilanteissa henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.

4. Keräämiemme tietojen käsittelytarkoitukset

Tämä seloste kattaa henkilötietojesi käsittelyn seuraavissa tarkoituksissa:

 • Palveluiden toteuttaminen, mukaan lukien mm. palvelutapahtumien hallinnointi ja varmistaminen, palveluita koskevien yhteydenottojen kohdentaminen, tilausten vastaanotto ja palveluihin liittyvä yhteydenpito asiakkaaseen. Käsittelyn oikeusperusteena on näissä tapauksissa sopimus.

 • Asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, mukaan lukien mm. tässä tarkoituksessa tapahtuva asiakasviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta, yhteydenpito asiakkaaseen, asiakas-, viestintä- ja kontaktihistorian hallinta sekä puheluiden tallentaminen. Käsittelyn oikeusperusteena on näissä tapauksissa sopimus.

 • Tietoturvan ja palveluiden toimivuuden varmistaminen sekä väärinkäytösten torjunta, mukaan lukien mm. tietojärjestelmien ylläpito, lokitus, testaus ja analytiikka, väärinkäytösten, käyttöongelmien, ohjelmistovirheiden ja muiden ongelmatilanteiden ehkäisy, havaitseminen ja selvittäminen sekä tietoturvasta huolehtiminen. Käsittelyn oikeusperusteena on näissä tapauksissa rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet sekä oikeutettu etu.

 • Myynti, myynnin tuki, markkinointi ja relevanttien sisältöjen kohdentaminen, mukaan lukien mm. relevanttien palveluiden tarjoaminen ja markkinointi sinulle, relevanttien sisältöjen esittämisen ja markkinoinnin toteuttaminen ja seuranta kuten tehokkuuden mittaaminen sekä sähköinen ja muu suoramarkkinointi. Käsittelyn oikeusperusteena on näissä tapauksissa rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 • Liiketoiminnan suunnittelu ja palveluidemme kehittäminen, mukaan lukien mm. asiakastyytyväisyyden selvittäminen, palautteen kerääminen ja käsitteleminen, palvelujen käyttö-, asiakas- ja muiden vastaavien tietojen analysointi ja tilastointi (esim. profilointi sekä käyttö- ja aktiivisuustrendien analysointi) sekä markkina-, mielipide- ja muiden tutkimusten, analyysien, profiloinnin, segmenttien ja raporttien tekeminen ja kohdentaminen. Käsittelyn oikeusperusteena on näissä tapauksissa rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 • Liiketoimintamme yleinen johtaminen ja hallinnointi (esim. saatavien perintä sekä kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät velvoitteet). Käsittelyn oikeusperusteena on näissä tapauksissa rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet sekä oikeutettu etu.Rekrytointi ja siihen liittyvä, lähtökohtaisesti työntekijän itsensä antamien tietojen käsittely. Käsittelyn oikeusperusteena on näissä tapauksissa rekisteröidyn suostumus.


5. Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Henkilötietoja kerätään sekä rekisteröidyltä itseltään että muista lähteistä. Tietoja kerätään eri kanavissa (internet, sähköposti ym.) rekisteröidyn itsensä antamana esimerkiksi hänen tilatessaan ja käyttäessään palvelujamme, ilmoittaessaan yhteystietonsa yhteydenottolomakkeen kautta tai jättäessään työhakemuksen. Tietojen kerääminen voi myös tapahtua automaattisesti palveluidemme teknisen toteutuksen yhteydessä.

Rekisteröidyn antamat tiedot ja palveluiden käytöstä kerätyt tiedot

Tällaisia tietoja voivat olla mm.:

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kansalaisuus, asiointikieli, ammatti tai asema

 • yhteisöasiakkaiden ja yhteistyökumppanien perustiedot, kuten nykyisien ja potentiaalisten yhteisöasiakkaiden tai yhteistyökumppanien nimet, y-tunnukset, tiedot yhteyshenkilöistä sekä pyynnöistä, kyselyistä ja vastaavasta yhteydenpidosta

 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot, tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä, asiakaspalautteesta, asiakaspuhelujen tallenteista, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista, mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, kuten käyttäjätoimet ja niiden ajat palveluissa (kuten katsotut sivut ja sisällöt ajankohtineen), IP-osoite ja sijaintimaa, laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus sekä edellä mainituista tiedoista koostetut raportit ja tilastot

 • yhteydenotot ja kommentit, kuten yhteydenotot rekisterinpitäjään tai sen henkilöstöön sekä yhteydenotot ja kommentit sosiaalisen median kanavissa
 • työnhakijatiedot, kuten ansioluettelot, työhakemukset ja muut rekrytoinnin kannalta tarpeelliset tiedot

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Henkilötietoja voidaan hakea, kerätä ja päivittää voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa Suomen Numeropalvelu Oy:n tilaajatietokannasta, väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, yritystietojärjestelmästä (YTJ), ajoneuvotietojärjestelmästä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Lisäksi voimme käyttää muilta kolmansilta osapuolilta ostettuja tai saatuja tietoja. Tällöin edellytämme, että kolmas osapuoli on varmistanut tietojen keräämisen ja jakamisen lainmukaisuuden.

Muiden tietolähteiden käyttämisen oikeusperusteena ovat oikeutetut etumme (asiakassuhteiden hoitaminen, palveluidemme toteuttaminen, kehittäminen ja markkinointi), joissain tapauksissa sopimuksen täyttäminen (tilatun palvelun toteuttaminen) sekä suostumus lain näin edellyttäessä.


6. Tietojen jakaminen ja luovutus

Sikäli ja vain siinä määrin kuin se on tarpeellista edellä esitettyjen käsittelytarkoitusten täyttämiseksi, henkilötietojasi voidaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa seuraaville tahoille: 
 • Eniro Group Ab -konsernin muille yhtiöille tämän selosteen mukaiseen käsittelyyn
 • Suomen Aktiivitieto Oy:lle asiakastyytyväisyysmittausten toteuttamiseksi asiakaspalvelumme ja -suhteidemme kehittämiseen liittyen
 • Yhteistyökumppaneillemme ja palveluntarjoajille, jotka avustavat meitä palveluidemme tuottamisessa tai osallistuvat siihen (esim. sähköpostipalvelut, data-analyysi tai yhtiötietojen tarjoaminen) taikka jotka tarjoavat asiakkaalle erikseen tämän kanssa sovittavaa lisäarvopalvelua. 
 • Palveluntarjoajillemme käyttäjätietojen analysointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä digitaalisen mainonnan kohdentamiseen ja muun markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville tahoille. Käyttäjätietojen analysoimiseksi tai mainonnan kohdentamiseksi jaamme lähtökohtaisesti vain nimetöntä tietoa, joka ei sisällä henkilöllisyyteesi liittyviä tietokategorioita. 
 • Palveluntarjoajillemme kirjanpito-, taloushallinto-, ICT-, henkilöstöhallinto-, oikeudellisten ja muiden vastaavien tavanomaisten palveluiden tarjoamiseksi meille liiketoimintamme harjoittamiseksi.
 • Ostajille ja mahdollisille ostajille (ja vastaaville tahoille sekä näiden edustajille ja neuvonantajille) liittyen mihin tahansa meitä koskevaan (mahdolliseen) liiketoiminta- tai osakekauppaan, sulautumiseen, ulkoistamiseen tai vastaavaan yritysjärjestelyyn taikka konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille, edellyttäen, että tietoja käytetään tämän selosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja ainoastaan siinä määrin kuin se on tällaiseen järjestelyyn liittyen tarpeellista.
 • Toimivaltaisille tuomioistuimille ja viranomaisille sekä kolmansille osapuolille lain mukaisesti ja silloin, kun henkilötietojesi luovuttaminen on harkintamme mukaan välttämätöntä sinun tai muiden elintärkeiden etujen puolustamiseksi taikka lain noudattamiseksi taikka oikeuksiemme muuksi suojaamiseksi, puolustamiseksi tai turvaamiseksi, mukaan lukien kun sovellamme ja panemme täytäntöön palveluidemme ehtoja (tai muita sopimuksia välillämme) tai valvomme ja varmistamme niiden noudattamista, taikka tutkiaksemme ja torjuaksemme palveluidemme mahdollista väärinkäyttöä tai tietoturvariskejä taikka turvataksemme meidän, palveluidemme käyttäjien, yhteistyökumppaniemme tai muiden kolmansien oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta. 
 • Muille henkilöille – kuitenkin vain suostumuksellasi, ellei laista muuta johdu.

Huom. tietojasi voidaan luovuttaa yllä mainituille tahoille joko tämän selosteen kattamien käsittelytoimien suorittamiseksi puolestamme ns. henkilötiedon käsittelijänä tai vaihtoehtoisesti tietojesi itsenäiseen käsittelyyn rekisterinpitäjänä, missä tapauksessa kyseinen rekisterinpitäjä vastaa itse sinulle käsittelyn lainmukaisuudesta, siitä informoinnista ja muiden rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta. Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja yksittäisistä vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä. Valitsemme käyttämämme palveluntarjoajat huolella ja varmistamme mm. sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja puolestamme käsittelevät tahot toimivat kaikin osin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


7. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluidemme käyttöä, parantaaksemme palveluidemme laatua, kehittääksemme palveluita edelleen sekä kohdentaaksemme paremmin mainontaa ja muuta markkinointia. Käsitellessämme näin henkilötietoja pääsääntöisesti yhdistätietoja yksittäisten henkilöiden identiteetteihin, vaikka tarkoituksena olisikin tunnistaa käyttäjä esimerkiksi kävijämetriikkaa varten yhdellä sivulla samaksi käyttäjäksi, joka vieraili myös sivuston toisella sivulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa sivustomme käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi palveluiden käytön yhteydessä. Siltä osin kuin sivustomme evästeet eivät ole välttämättömiä sivustomme toimivuuden varmistamiseksi tai muun nimenomaisesti pyytämäsi palvelun tarjoamiseksi, sinulla on mahdollisuus kieltää tai sallia evästeet kokonaan tai valitsemiltasi osin sivustollamme esitetyn evästeiden hallintaan tarkoitetun ominaisuuden kautta.

Sivuston käyttäjä voi myös tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta voidaan muodostaa käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Evästeiden estäminen voi vaikuttaa palveluidemme käyttökokemukseen. Jos käyttäjä ei salli evästeiden tallennusta, emme voi taata palveluidemme optimaalista toimivuutta.


8. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Säilytämme henkilötietojasi turvallisissa kohteissa ja palvelimilla pääsääntöisesti Euroopan talousalueella. Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tapauksissa, joissa Euroopan komissio on katsonut, että kyseinen maa turvaa tietosuojan riittävän tason, tai joissa olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset suojatoimet ja takeet sille, että henkilötietosi suojataan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, kuten soveltamalla kansainvälisiin tiedonsiirtoihin Euroopan komission mallisopimuslausekkeita ja mahdollisia tilannekohtaisesti tarpeellisia täydentäviä suojatoimia. Yksittäisissä tapauksissa kansainvälinen tiedonsiirto voi perustua myös erilliseen nimenomaiseen suostumukseesi taikka välisemme sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi taikka muuhun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen siirtoperusteeseen. Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja kulloinkin soveltamistamme siirtoperusteista ja suojatoimista. 


9. Henkilötietojen suojaus

Toteutamme henkilötietojesi suojaamisessa riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joihin kuuluvat, siten kuin tarkoituksenmukaista, muun muassa kulunvalvonta, pääsynhallinta, käyttöoikeuksien rajoittaminen, palomuurit, lokitus, tietojen salaus sekä yleisesti menettelyt, joilla varmistetaan kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus sekä kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa, sekä menettelyt, joilla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi. Asianmukaisen turvallisuustason arvioimisessa kiinnitämme huomiota erityisesti käsittelyn sisältämiin riskeihin, erityisesti siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattoman luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn vuoksi. 

Pyrimme myös varmistamaan, että jokainen alaisuudessamme tai lukuumme toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelee niitä ainoastaan ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme, että ainoastaan niillä työtekijöillä ja lukuumme toimivien palveluntarjoajien työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän tehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastaminen, oikaisu ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Tarkastusoikeuden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti henkilöllisyytesi todentamista. Tarkastusoikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa mm. erityislainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan sekä liikesalaisuuksien ja immateriaalioikeuksien suojan perusteella. Oikaisemme, täydennämme tai poistamme henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstäsi. 

Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada haltuusi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sellaiset antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit kieltää tietojesi käsittelyn suoramarkkinointia varten noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita tai ilmoittamalla siitä erikseen meille.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeudet: Voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella sellaista henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.  Tällaisessa tilanteessa käsittelyä voidaan rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme esittämiäsi perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös muun muassa silloin, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen oikeellisuuden.

Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn erikseen antamasi suostumuksen milloin tahansa yleensä suostumuksen hankkimisen tai muussa vastaavassa yhteydessä osoitetulla tai ohjeistetulla tavalla tai ottamalla meihin yhteyttä edellä mainitulla tavalla. Huomaathan kuitenkin, että tässä selosteessa mainitulla tavalla henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi vain tietyissä erikseen ilmoitetuissa tapauksissa.

Jos haluat käyttää yllä olevia oikeuksiasi, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen gdpr@dynava.com tai kohdassa 2 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.


11. Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan ja siltä osin kuin meillä on asianmukainen liiketoiminnallinen syy säilyttää niitä edellä mainittuja tarkoituksia varten.

Asianmukaisen säilytysajan määrittämiseksi harkitsemme ja punnitsemme käsittelemämme henkilötiedon laajuutta, luonnetta ja arkaluontoisuutta, tietojen luvattoman käytön tai paljastumisen aiheuttamaa mahdollista haitan tai vahingon riskiä, tietojen käsittelytarkoituksia sekä soveltuvia oikeudellisia vaatimuksia. Arvioimme myös säännöllisesti säilyttämiämme henkilötietoja, ja siltä osin kuin katsomme säilyttämisen tarpeettomaksi, joko poistamme tai anonymisoimme kyseisen henkilötiedon taikka jos tämä ei ole mahdollista – esimerkiksi siltä osin kuin tietoja säilytetään varmuuskopioissa – säilytämme tiedon turvallisesti ja estämme sen enemmän käsittelyn, kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Säilytämme yksittäiseen asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja pääsääntöisesti ainoastaan asiakassuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan asiakassuhteen päättymisen taikka viimeisimmän tilaus-, asiointi- tai yhteydenottokertasi jälkeen, jotta voimme esimerkiksi vastata palveluidemme käyttöä koskeviin kyselyihin, ajoittaa ja kohdistaa yhteydenottojamme paremmin sekä meidän että sinun itsesi kannalta, ratkaista asiakassuhteeseen liittyviä avoimia kysymyksiä tai varautua asiakassuhteeseen tai palveluihimme liittyviin mahdollisiin oikeudellisiin kysymyksiin tai vaatimuksiin. 

Joitain tietoja säilytämme kuitenkin mahdollisesti edellä mainittua ajanjaksoa pidempään sikäli kuin katsomme, että säilytys on tarpeen voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamiseksi taikka voidaksemme turvata omia, asiakkaidemme tai yhteistyökumppaniemme oikeuksia. Tiettyjä tietoja esimerkiksi kirjanpidon ja verotuksen alan velvoitteisiin liittyen on säilytettävä yleensä kuuden (6) vuoden ajan asianmukaisen tilikauden päättymisestä. Mikäli tarvitset yksityiskohtaisia tietoja säilytysajoista määrätyissä olosuhteissa ja/tai määrättyjen henkilötietojen osalta, voit ottaa meihin yhteyttä yllä kohdassa 2 mainittuja yhteystietoja käyttäen.


12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Saatamme päivittää tätä selostetta aika ajoin muuttuvien oikeudellisten, teknisten tai liiketoimintaamme liittyvien seikkojen johdosta. Kun päivitämme selostetta, pyrimme informoimaan siitä muutosten merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Suosittelemme säännöllisesti tarkistamaan sivustomme ja tietosuojakäytännön uuden informaation ja muutosten varalta.