Skip to content
Traffic_Services_Dynava

Trafiknära tjänster

Vi hjälper människor och organisationer i farten så att allt går smidigt och med god service – men utan onödiga dröjsmål.
Trafiknära tjänster

Kvalitetssäkrad service med trygghet i fokus

Våra trafiknära tjänster är också människonära tjänster, eftersom alla som ska förflytta sig med hjälp av någon annan oftast behöver snabb och serviceinriktad hjälp.

På Dynava har vi sedan 1993 jobbat med uppdragsgivare inom trafik- och transportsektorn. Både offentliga och privata aktörer vill ge sina kunder högklassig kundservice och därför förlitar de sig på oss. Utöver uppdrag inom trafik- och transportsektorn är vi även behjälpliga för företag inom parkering, besiktning, logistik och turism.
Vi erbjuder kundtjänst, boknings- och beställningshantering, förarsupport, trafikledning, störningshantering, administration, konsultation och utveckling.

Två exempel på uppdragsgivare är Västtrafik och Region Stockholm.

customer-logo-vasttrafik-light-background

Västtrafik: Kund- och resetjänst för anropsstyrd trafik

Dynava sköter två olika uppdrag åt Västtrafik. Det ena är första linjens kundservice för den allmänna kollektivtrafiken och det andra uppdraget går ut på att hjälpa Västtrafiks kunder med sina serviceresor – oavsett om det gäller en resa till och från vården, färdtjänst eller en resa inom de allmänna anropsstyrda restyperna som till exempel närtrafiken.

I det andra uppdraget ska vi hitta den bästa resmöjligheten inom ramen för gällande regelverk och individuella tillstånd samt säkerställa resans genomförande. Allt ska vara enkelt, smidigt och lättillgängligt.  

I Dynavas uppdrag ingår samtalsmottagning, resesökning, information och upplysning, mottagning av bokning, planering av fordonsresurser, samordning av resor, trafikledning och trafikövervakning, hantering av störningar, säkerställande av betalnings- och faktureringsunderlag, hantering av kundsynpunkter och även support för digitala kanaler med mera.

Så här beskriver Västtrafik vårt samarbete:

Med sin erfarenhet, kompetens och kvalitet möjliggör Dynava för Västtrafik att uppnå sitt kundlöfte om trygga, hållbara serviceresor. Samarbetet präglas av en vilja att ständigt förbättra leveransen. Med Dynava är det enkelt och smidigt att både säkerställa en välfungerande kund- och resetjänst och affärsutveckla tillsammans.

customer-logo-stockholm-lans-landsting-light-background

Region Stockholm: Beställningsmottagning och callcentertjänster

I Dynavas uppdrag för Region Stockholm sköter vi fyra olika delar:

  • Mottagning av beställningar inom färdtjänstresor och sjukresor.
  • Mottagning av beställningar för tjänsteresor från anställda i Region Stockholm.
  • Mottagning av beställningar inom närtrafik.
  • Hantering av inkommande resegarantiärenden, beställning av så kallade schemaresor och resor via förskola.

Inom alla deluppdrag har vi olika rutiner och riktlinjer som ska följas, vilket blir extra viktigt när ungefär 10 000 samtal kommer in om dagen.

Här har vi stor nytta av vår kompetens och erfarenhet av att erbjuda en effektiv volymhantering med trygghet och noggrannhet i fokus, så att beställningen och informationen kring den blir korrekt.

dynava-background-beige-01
Blogg & nyheter

Hej!

Här hittar du de senaste nyheterna om Dynava. Vi delar även med oss om tankar och åsikter kring hur kundservice kan stärka din konkurrenskraft. 

Ta kontakt

Vi vill gärna veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi pratar gärna vidare om hur vi med hjälp av mer personliga tjänster för kundkontakter kan stärka konkurrenskraften för just ditt företag.