Skip to content

Tillsammans skapar vi Nordens bästa kundmöten

Vår kultur

Känslan i ett starkt team är fantastisk

Vårt mål är tydligt. Vi vill leverera Nordens bästa kundservice. För att lyckas räcker det inte bara med de bästa medarbetarna, vi måste också ha en grundmurad kultur. Att tro på den är inte bara att tro på Dynava, det är också att tro på sig själv.

Dynava är en mångkulturell arbetsplats med en miljö där vi får energi av varandras framgång.

Vår kultur bygger på samarbete, tolerans, självförtroende, förändringsiver, målmedvetenhet, och sist men inte minst stolthet.

Resultatet är ett starkt team som drar åt samma håll och kan nå vilka mål som helst.

Vår kultur

Vad vi tror på

 • Vi samarbetar

  toisten_auttaminen

  Vi hjälper varandra, vi ställer upp för varandra, vi ger varandra energi. Vi gör det för att jobbet då blir kul och för att vi gillar en stark laganda.

 • Vi är toleranta

  tasa-arvo

  Hos oss jobbar människor i olika åldrar och från olika kulturer. Vi ser det vackra i mångfald och alla får ha sina personliga preferenser. Några av oss är i början av karriären och andra har lång erfarenhet, ändå kan vi alla lära oss av varandra.

 • Vi har ett sunt självförtroende

  matala_hierarkia

  Vi är en brokig skara experter och det är vår styrka. Därför vet vi att alla är lika mycket värda och allas bidrag räknas.

 • Vi gillar förändring och effektivitet

  uuden_oppiminen

  Vi väljer inte omvägar, vi går rakt framåt. Därför planerar vi arbetet ordentligt så att vi kan hålla hög kvalitet varje dag. Förändring är naturligt för oss och därför är vi öppna för nya saker. Genom att lära oss nytt växer vi som människor.

 • Vi är stolta

  hyva_yhteishenki

  Alla kan inte göra vad vi gör. Vi vet att våra kunder räknar med oss, därför räknas varje kundmöte. Eftersom våra kunder har gett oss förtroendet att hjälpa deras kunder ser vi till att vi håller varje löfte vi ger. För oss finns det ingen mellanväg.

 • Vi är målmedvetna

  tavoitteellisuus

  Varje dag ska vårt erbjudande bli ännu bättre. Den gemensamma framgången gynnar oss alla.

Allt börjar och slutar med våra medarbetare. För oss på Dynava handlar varje kundmöte om mänsklig omtänksamhet och ett uppriktigt intresse av att hitta svaren på kundens frågor.

1911 hjälpte vi den första kunden per telefon
~900 experter på kundservice
16M + miljoner kundmöten varje år