Toimialan paras palvelukokemus

Outsourcad kundtjänst till gagn för både kunder och klimat

ref-hero-adven
Kundcase - Adven
Att erbjuda en hög servicegrad med öppettider 24/7, är en utmaning för bolag i alla storlekar. Ett sätt att lösa behovet är att outsourca kundservicen till en partner som sätter sig in i verksamheten och affärsmålen på djupet. Sedan en tid tillbaka har vi glädjen att ansvara för delar av energibolaget Advens kundtjänst på den svenska marknaden.

Idag vill många kunder göra ärenden och felanmälan effektivt även utanför traditionell kontorstid. Utvecklingen är tydlig för såväl konsumentföretag som verksamheter inom business to business. Energibranschen där vår uppdragsgivare Adven verkar är inget undantag.

Fokus på klimatet och nöjda kunder
Med bolag i både Norden och Baltikum är Adven en ledande leverantör av hållbara energi– och vattenlösningar till företag och privatpersoner i regionen. Adven expanderar kraftigt på den svenska marknaden och huvudkontoret ligger i Stockholm. För industrier producerar koncernen ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. På fastighetssidan erbjuds i sin tur uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar där till exempel bio- och geoenergi används.

Hög servicegrad och driftsäkerhet
Med ett omfattande servicenätverk, ett stort antal anläggningar och fjärrövervakning dygnet runt, året om, arbetar Adven hårt för att säkerställa hög servicekapacitet och driftsäkerhet. Dynavas uppdrag går ut på att ta emot felanmälan efter arbetstid och sköta overflow (toppar) i kundtjänsten på dagtid i Sverige. Arbetet utförs av våra erfarna kundserviceagenter på vårt contact center i Norrköping. Allt under Advens flagg enligt deras riktlinjer och affärsmål.

Gedigen ombordstigning på outsourcade tjänster
Advens inriktning mot hållbarhet i kombination med hög servicegrad, skapade omedelbart ett stort engagemang bland våra kundtjänstagenter när samarbetet inleddes i maj 2019. Inför överlämningen gjorde vi en gemensam genomgång av målen med outsourcingen ur Advens synvinkel. För att skapa en så trygg ombordstigning som möjligt, lutade vi oss hela tiden mot vår onboardingprocess. Den är väl beprövad och består av av flera tydliga steg med allt från noggranna tekniktester till utbildning av kundtjänstteamet.

De outsourcade tjänsterna har varit i drift sedan i början av juni 2019. Teamet jobbar för fullt med att bemöta både större och mindre företag som kontaktar Adven i olika ärenden. Ett agilt förfarande med fokus på ständiga förbättringar är som i alla våra uppdrag en naturlig del av arbetet.

“Vi satsar på att vara en sömlös del av Advens verksamhet i Sverige. Målet är att kunder som söker kontakt ska uppfatta oss som medarbetare på företaget. Därför har vi som vanligt lagt ned mycket arbete på att utbilda teamet och våra kundtjänstagenter är väl pålästa. Samtliga sätter ett stort värde på att få vara med och bidra till en hållbar utveckling tillsammans med Adven och deras kunder.”

Marie Sjöbom på Dynava contact center

dynava-background-green-01
Kontakt

Kontakt oss


Eniro_viktoria_ringlander_167

Viktoria Ringlander
+46  8 121 800 99
viktoria.ringland@dynava.com