Skip to content

Kannustava yrityskulttuurim­me

Henkilöstöämme yhdistää vahva auttamisen kulttuuri, hyvä yhteishenki ja kaverin kannustaminen.
Dynavan kulttuuri

Yhden vahvan joukkueen yhteinen tiimihenki

Meillä korostuu suvaitsevainen, yhteen hiileen puhaltava työyhteisö. Meille on tärkeää olla hyvä ja vastuullinen työnantaja työntekijöillemme sekä luotettava kumppani asiakkaillemme. Me menestymme, kun asiakkaamme menestyvät.

Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen ovat meille itsestään selviä asioita; meillä on töissä monen ikäisiä, eri kulttuureista tulleita, työuraansa aloittavia ja pitkään työelämässä olleita.

Työyhteisössämme vallitsee luottamus ja olemme ihmisinä ja yksilöinä tasa-arvoisia. Jokaisen työpanos on yhtä tärkeä.

Olemme joustavia työssämme ja toiminnassamme. Pyrimme suunnittelemaan ja ennakoimaan toimintaamme varmistaaksemme tehokkuuden sekä tuottavuuden ja että asiakkaat saavat palvelunsa. Pystymme myös pulma- tai häiriötilanteessa toimimaan hallitusti.

Korostamme palvelukulttuuria – asiakkaan palvelukokemus on meille tärkeä ja haluamme olla joka päivä vähän parempia. Olemme luottamuksen arvoisia asiakkaillemme ja pidämme minkä lupaamme.

Työntekijät ovat meille kaikki kaikessa, sillä hyvässä asiakaspalvelukokemuksessa on aina kyse aidosta, välittävästä ja inhimillisestä kohtaamisesta.

1911 asiakas- ja puhelinpalvelua yli sadan vuoden ajalta
~900 osaavaa palveluammattilaista
1984 alkanut pisin yhä jatkuva työura
Kulttuurimme kulmakivet

Näin kuvaamme kulttuuriamme

  • Auttaminen ja hyvä yhteishenki

    hyva_yhteishenki

    Dynavalla autamme ja energisoimme toisiamme. Tekemällä näin luomme yhdessä hyvää tiimihenkeä ja meillä on hauskaa töissä.

  • Joustavuus ja inhimillisyys

    joustavuus

    Olemme joustavia työssämme ja toiminnassamme. Suunnittelemme toimintamme hyvin varmistaaksemme tehokkuuden ja laadun. Muutos on luonnollista meille. Suhtaudumme avoimesti uusiin asioihin ja oppiminen tuntuu meistä jännittävältä.

  • Luottamus

    matala_hierarkia

    Työyhteisössämme vallitsee luottamus ja olemme tasa-arvoisia ihmisinä ja yksilöinä. Kaikkien työpanos on yhtä tärkeä.

  • Muutos ja uuden oppiminen

    uuden_oppiminen

    Muutos on luonnollinen osa normaalia toimintaamme ja kehittymistämme. Lähestymme uusia asioita ennakkoluulottomasti ja koemme, että uuden oppiminen on positiivinen ja tavoittelemisen arvoinen asia.

  • Palvelukokemus

    toisten_auttaminen

    Olemme ylpeitä asiakkaiden auttamisesta ja korostamme palvelukulttuuria – jokainen vuorovaikutustilanne asiakkaan kanssa on tärkeä meille. Arvostamme asiakkaidemme luottamusta meihin ja pidämme sen mitä lupaamme.

  • Suvaitsevaisuus ja tasa-arvo

    tasa-arvo

    Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen ovat itsestään selviä asioita; meillä on eri ikäisiä ihmisiä jotka tulevat erilaisista kulttuureista ja joilla on erilaisia henkilökohtaisia mieltymyksiä, jotkut ovat vasta työuransa alussa kun toiset ovat työskennelleet meillä pitkään.

  • Tavoitteellisuus

    tavoitteellisuus

    Työskentelemme tavoitteellisesti ja pyrimme olemaan parempia joka päivä. Meille yrityksen menestys on myös jokaisen henkilökohtainen etu.