Skip to content

Vastuullista liiketoimintaa

Yritysvastuutyöstämme ja arvoistamme
Pitkäjänteistä ja sitoutunutta työtä

Palveluja vastuullisesti

Me Dynavalla palvelemme asiakkaita joka päivä vuoden ympäri eri yhteydenottokanavien kautta. Tavoitteenamme on mahdollistaa paremmin toimivaa yhteiskuntaa, jossa apua saa aina tarvittaessa itselleen parhaiten sopivan kanavan kautta. Tässä henkilöstömme on tärkeässä roolissa yhdessä teknologiaratkaisujen ja hiottujen prosessien kanssa. Haluamme tuottaa palvelujamme vastuullisesti työntekijöitä, asiakkaita ja ympäristöä kunnioittaen.

Pohjaamme vastuullisuusohjelmamme YK:n Global Compact -yritysvastuuohjelmaan ja kiinnitämme erityistä huomiota hyvinvoivaan ja yhdenvertaiseen työyhteisöön, ympäristöystävällisiin valintoihin, vastuulliseen talouteen ja hallintoon sekä tuemme aktiivisesti mm. lapsia ja nuoria tukevia hankkeita.

Meille on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa yrityksenä, millaisessa ympäristössä operoimme ja mitä meiltä odotetaan myös yksilöinä osana yhteisöä. Haluamme aktiivisesti pohtia miten voimme omalla toiminnallamme lisätä muidenkin hyvinvointia.

Työntekijäkokemusta tukemassa

Yli 60 % työskentelee Suomessa etänä
4,26/5 viimeisimmän perehdytyksen arvosana
4,30/5 korkea luottamus kollegoihin
Yritysvastuu

Vastuullisuus­periaatteemme

YK:n Global Compact –yritysvastuualoite edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Noudatamme kymmentä Global Compactin periaatetta ja käytämme niitä viitekehyksenä omalle vastuullisuusohjelmallemme. Se kiteytyy neljään teemaan: hyvinvoivaan ja yhdenvertaiseen työyhteisöön, ympäristöystävällisiin valintoihin, vastuulliseen talouteen ja hallintoon sekä aktiiviseen vaikuttamiseen mm. lasten ja nuorten hyväksi.
Henkilöstö

Hyvinvoiva ja yhdenvertainen työyhteisö

Dynava sustainability 02

 

Työntekijät ovat yrityksemme voimavara, sillä hyvässä asiakaspalvelukokemuksessa on aina kyse aidosta, välittävästä ja inhimillisestä kohtaamisesta. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota työntekijäkokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen. Pyrkimyksemme on taata hyvinvoiva ja yhdenvertainen työyhteisö, jossa kaikilla on turvallinen olla.

Työntekijämme ovat tasa-arvoisia iän, sukupuolen, työsuhteen, kulttuuritaustan, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnollisen vakaumuksen jne. suhteen. Henkilöstöllämme on yhdistymisvapaus ja noudatamme työehtosopimuksia, jotka määräävät palkkakehyksen ja monet työehdot.

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä ja oppia uutta.  Mittaamme säännöllisesti henkilöstömme tyytyväisyyttä, hyvinvointia sekä johtamista.

Pyrimme hyvään johtamiseen ja kehitämme johdonmukaisesti esimiestemme osaamista. Johtamisemme perustuu valmentamiseen sekä avoimeen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Meillä on aktiivinen sisäinen viestintä ja yrityksen johto tiedottaa organisaatiolle järjestelmällisesti viimeisimmistä tapahtumista.

Ympäristö

Ympäristöystävällisiä valintoja

Dynava sustainability 03

 

Suuri osa toimintamme ympäristölle aiheuttamasta kuormituksesta syntyy energiankulutuksen ja henkilöstömme liikkumisen kautta. Pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme mm. vähentämällä työhön liittyvää matkustamista. Teknologiset ratkaisut, hiotut prosessimme ja toimiva johtaminen mahdollistavat sen, että Suomessa jopa yli 60 % työskentelee meillä etänä. Käytämme myös paljon virtuaalisia kokouksia, mikä vähentää työhön liittyvää matkustamista.

Henkilöstölle mahdollistamme vihreään liikenteeseen liittyviä valintoja. Toimistomme sijaitsevat keskeisillä paikoilla hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja Suomessa sponsoroimme joukkoliikenteen käyttöä mm. E-passilla. Autopolitiikkamme max. CO2-päästöraja suosii sähkö- ja hybridiautoja.

Jokapäiväisessä toiminnassamme velvoitamme henkilöstöämme suosimaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kierrätämme ja käytämme uudelleen niin paljon kuin mahdollista ja kontrolloimme sähkön käyttöä toimipisteissämme. Käsittelemme ja säilytämme asiakirjoja pääosin digitaalisessa muodossa. Suosimme kaikissa ostoksissamme ympäristön kannalta hyviä valintoja.

Kestävä liiketoiminta

Vastuullinen talous ja hallinto

Dynava sustainability 01

 

Meillä Dynavalla vastuullisuus on myös sitä, että huolehdimme oman toimintamme luotettavuudesta, turvallisuudesta ja jatkuvuudesta. Näin asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja henkilöstömme voivat luottaa meidän täyttävän lupauksemme vielä viiden tai kymmenen vuoden kuluttuakin.

Pyrimme kestävän kannattavuuden rakentamiseen taloudellisella ja hallinnollisella vastuullisuudella sekä huolellisella suunnittelulla ja valvonnalla. Yksityiskohtaisen strategia- ja taloussuunnittelun sekä seurantaprosessien avulla seuraamme tulovirtojen ja kustannusten kehitystä.

Meillä on vankka valvontamatriisi taloudellisten tai muiden petosten estämiseksi. Lisäksi huolellinen tietoturvapolitiikka ja varasuunnitelmat varmistavat jatkuvuuden sekä suojaavat tietomurtoriskeiltä. Henkilötietojen käsittelyyn omissa ja asiakkaidemme palveluissa meillä on selkeä ja vahva prosessi.

Yhteiskunta

Aktiivista vaikuttamista

Dynava sustainability 05

 

Haluamme myös kantaa kortemme kekoon ympärillämme olevan yhteisön hyväksi. Tätä teemme jo perustoimintamme kautta, sillä toimimalla kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa ja Ruotsissa edistämme paikallista työllisyyttä ja kasvua.

Tuemme vuosittain aktiivisesti kolmannen sektorin toimijoita, jotka työskentelevät erityisesti lasten ja nuorten hyväksi. Olemme monena vuonna olleet mukana mm. Nenäpäivässä, joka auttaa maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Teemme jo kahdeksatta vuotta yhteistyötä Purjelaivasäätiön kanssa, joka mahdollistaa purjehduskoulutusta ja pitkiä purjehduksia erilaisista taustoista tuleville nuorille.

Joka vuosi otamme osaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan tarjoten useille nuorille töitä ja arvokasta työkokemusta. Osallistumme myös yhteiskunnallisiin palveluihin ja tarjoamme esimerkiksi erittäin edullisia hakemistopalveluita vammaisille ja taksilähetyspalveluita liikuntarajoitteisille.