Skip to content

Vastuullista liiketoimintaa

Yritysvastuutyöstämme ja arvoistamme
Pitkäjänteistä ja sitoutunutta työtä

Palveluja vastuullisesti

Me Dynavalla palvelemme asiakkaita joka päivä vuoden ympäri eri yhteydenottokanavien kautta. Tavoitteenamme on mahdollistaa paremmin toimivaa yhteiskuntaa, jossa apua saa aina tarvittaessa itselleen parhaiten sopivan kanavan kautta. Tässä henkilöstömme on tärkeässä roolissa yhdessä teknologiaratkaisujen ja hiottujen prosessien kanssa. Haluamme tuottaa palvelujamme vastuullisesti työntekijöitä, asiakkaita ja ympäristöä kunnioittaen.

Pohjaamme vastuullisuusohjelmamme YK:n Global Compact -yritysvastuuohjelmaan ja kiinnitämme erityistä huomiota hyvinvoivaan ja yhdenvertaiseen työyhteisöön, ympäristöystävällisiin valintoihin, vastuulliseen talouteen ja hallintoon sekä tuemme aktiivisesti mm. lapsia ja nuoria tukevia hankkeita.

Meille on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa yrityksenä, millaisessa ympäristössä operoimme ja mitä meiltä odotetaan myös yksilöinä osana yhteisöä. Haluamme aktiivisesti pohtia miten voimme omalla toiminnallamme lisätä muidenkin hyvinvointia.

Työntekijäkokemusta tukemassa

Yli 60 % työskentelee Suomessa etänä
4,26/5 Viimeisimmän perehdytyksen arvosana
4,30/5 Korkea luottamus kollegoihin
Yritysvastuu

Vastuullisuusperiaatteemme

YK:n Global Compact –yritysvastuualoite edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Noudatamme kymmentä Global Compactin periaatetta ja käytämme niitä viitekehyksenä omalle vastuullisuusohjelmallemme. Se kiteytyy neljään teemaan: hyvinvoivaan ja yhdenvertaiseen työyhteisöön, ympäristöystävällisiin valintoihin, vastuulliseen talouteen ja hallintoon sekä aktiiviseen vaikuttamiseen mm. lasten ja nuorten hyväksi.
Henkilöstö

Hyvinvoiva ja yhdenvertainen työyhteisö

Dynava sustainability 02

 

Työntekijät ovat yrityksemme voimavara, sillä hyvässä asiakaspalvelukokemuksessa on aina kyse aidosta, välittävästä ja inhimillisestä kohtaamisesta. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota työntekijäkokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen. Pyrkimyksemme on taata hyvinvoiva ja yhdenvertainen työyhteisö, jossa kaikilla on turvallinen olla.

Työntekijämme ovat tasa-arvoisia iän, sukupuolen, työsuhteen, kulttuuritaustan, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnollisen vakaumuksen jne. suhteen. Henkilöstöllämme on yhdistymisvapaus ja noudatamme työehtosopimuksia, jotka määräävät palkkakehyksen ja monet työehdot.

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä ja oppia uutta.  Mittaamme säännöllisesti henkilöstömme tyytyväisyyttä, hyvinvointia sekä johtamista.

Pyrimme hyvään johtamiseen ja kehitämme johdonmukaisesti esimiestemme osaamista. Johtamisemme perustuu valmentamiseen sekä avoimeen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Meillä on aktiivinen sisäinen viestintä ja yrityksen johto tiedottaa organisaatiolle järjestelmällisesti viimeisimmistä tapahtumista.

Ympäristö

Ympäristöystävällisiä valintoja

Dynava sustainability 03

 

Suuri osa toimintamme ympäristölle aiheuttamasta kuormituksesta syntyy energiankulutuksen ja henkilöstömme liikkumisen kautta. Pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme mm. vähentämällä työhön liittyvää matkustamista. Teknologiset ratkaisut, hiotut prosessimme ja toimiva johtaminen mahdollistavat sen, että Suomessa jopa yli 60 % työskentelee meillä etänä. Käytämme myös paljon virtuaalisia kokouksia, mikä vähentää työhön liittyvää matkustamista.

Henkilöstölle mahdollistamme vihreään liikenteeseen liittyviä valintoja. Toimistomme sijaitsevat keskeisillä paikoilla hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja Suomessa sponsoroimme joukkoliikenteen käyttöä mm. E-passilla. Autopolitiikkamme max. CO2-päästöraja suosii sähkö- ja hybridiautoja.

Jokapäiväisessä toiminnassamme velvoitamme henkilöstöämme suosimaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kierrätämme ja käytämme uudelleen niin paljon kuin mahdollista ja kontrolloimme sähkön käyttöä toimipisteissämme. Käsittelemme ja säilytämme asiakirjoja pääosin digitaalisessa muodossa. Suosimme kaikissa ostoksissamme ympäristön kannalta hyviä valintoja.

Kestävä liiketoiminta

Vastuullinen talous ja hallinto

Dynava sustainability 01

 

Meillä Dynavalla vastuullisuus on myös sitä, että huolehdimme oman toimintamme luotettavuudesta, turvallisuudesta ja jatkuvuudesta. Näin asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja henkilöstömme voivat luottaa meidän täyttävän lupauksemme vielä viiden tai kymmenen vuoden kuluttuakin.

Pyrimme kestävän kannattavuuden rakentamiseen taloudellisella ja hallinnollisella vastuullisuudella sekä huolellisella suunnittelulla ja valvonnalla. Yksityiskohtaisen strategia- ja taloussuunnittelun sekä seurantaprosessien avulla seuraamme tulovirtojen ja kustannusten kehitystä.

Meillä on vankka valvontamatriisi taloudellisten tai muiden petosten estämiseksi. Lisäksi huolellinen tietoturvapolitiikka ja varasuunnitelmat varmistavat jatkuvuuden sekä suojaavat tietomurtoriskeiltä. Henkilötietojen käsittelyyn omissa ja asiakkaidemme palveluissa meillä on selkeä ja vahva prosessi.

Yhteiskunta

Aktiivista vaikuttamista

Dynava sustainability 05

 

Haluamme myös kantaa kortemme kekoon ympärillämme olevan yhteisön hyväksi. Tätä teemme jo perustoimintamme kautta, sillä toimimalla kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa ja Ruotsissa edistämme paikallista työllisyyttä ja kasvua.

Tuemme vuosittain aktiivisesti kolmannen sektorin toimijoita, jotka työskentelevät erityisesti lasten ja nuorten hyväksi. Olemme monena vuonna olleet mukana mm. Nenäpäivässä, joka auttaa maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Teemme jo kahdeksatta vuotta yhteistyötä Purjelaivasäätiön kanssa, joka mahdollistaa purjehduskoulutusta ja pitkiä purjehduksia erilaisista taustoista tuleville nuorille.

Joka vuosi otamme osaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan tarjoten useille nuorille töitä ja arvokasta työkokemusta. Osallistumme myös yhteiskunnallisiin palveluihin ja tarjoamme esimerkiksi erittäin edullisia hakemistopalveluita vammaisille ja taksilähetyspalveluita liikuntarajoitteisille.

Lataa vastuullisuusohjelmamme

Tutustu vastuullisuustyömme konkreettisiin toimenpiteisiin lataamalla se tästä.

ref-ekokymppi-download-teaser

 

Vastuullisuus

Dynava sustainability program in practice

 • Ympäristö

  hyva_yhteishenki

  • We aim for environmentally sound solutions in the offices that we rent. 
  • We recycle and reuse as much as possible
  • We control the use of electricity at our offices,
  • We handle and store our documents mostly in digital format
  • Our business setup facilitates for green traffic related choices and our offices are centrally located, with good public transport connections.
  • Our employees work partially at home, and n Finland we sponsor the use of public transport via E-passi.
  • We use virtual meetings a lot, which reduces work related travel.
  • Our car policy has a max. co2 emission limit and it thus favors electric/hybrid cars.
  • In all of our purchases, we prefer environmentally good choices.  
 • Henkilöstö

  hyva_yhteishenki

  • Our personnel has the freedom of association (“järjestäytymisvapaus”), i.e. they can choose whether they belong to a union or not
  • We follow collective agreements, which determine salary framework and many terms of employment.
  • We ensure a safe work environment to our employees with occupational safety guidelines and with an organization to support it. 
  • Our employees are all equal, in terms of age, gender, tenure, cultural background, sexual orientation, religious conviction etc. 
  • We strive for good leadership and systematically develop the skills of our managers.
  • We offer our employees possibilities of developing and learning new things
  • We give recognition to good achievements. In both Finland and Sweden we have a bonus system to reward well performing employees.
  • We support our employees’ wellbeing and ability to work. We have a health and safety policy.  We aim to identify employees with a risk for work disability as early as possible and make actions to prevent or mitigate the disability.   We offer extensive occupational health care services to our employees.  
  • We regularly measure  and aim to improve our staff satisfaction, leadership and wellbeing. 
  • We offer summer work for a large number of young people.
 • Vastuullinen liiketoiminta

  hyva_yhteishenki

  • We value good business ethics and expect it also from the customers and partners we work with.
  • Self-evidently, we follow all laws and regulations.
  • We are strictly against any kind of corruption. Our employees are obligated to rule themselves out from decisions in situations where they themselves or their close ones have a personal interest. 
  • Our employees can report any perceived misconduct anonymously via our whistle blowing channel
  • We honor people’s privacy and abide to prevailing data protection laws. In our services, we handle many kind of personal data. We have a well-established process for ensuring GDPR compliance, which ensures that we process private person data in a responsible way.
 • Yhteiskunta

  hyva_yhteishenki

  • Each year we are supporting third sector players with good aims towards children and young people
  • Examples of the projects that we’ve been involved in:
   • “Nose day” (Nenäpäivä): in 2020 and earlier, we volunteered for responding the donation calls
   • Purjelaivasäätiö: for several years we have cooperated with Purjelaivasäätiö that facilitates sailing training and long sails for young people with various backgrounds
  • We also contribute to the society via some of our services.  For example, we offer very affordable directory services for people with handicaps and provide taxi dispatch for people with limited capabilities. 
 • Talous ja riskien hallinta

  hyva_yhteishenki

  • With careful planning and control we ensure sufficient profitability, which ensures our financial sustainability.
  • We have detailed strategy and financial planning and followup processes and with them, good track of the development of our revenue streams and costs. 
  • We have a solid control matrix to prevent financial or other fraud
  • We have a detailed IT security policy and contingency plans to ensure continuity and to avoid data breach risks