Skip to content

Kundservice för avfalls­hantering

Du kan lita på att vi hanterar alla dina kundkontakter - oavsett om du vänder dig till företag eller slutkonsument.
Avfallshantering

Kundtjänst spelar en avgörande roll för kundupplevelsen

För att säkerställa tillgängligheten och bättre kundnöjdhet är möjligheten till kontakt i alla kanaler avgörande. Oavsett vilken del i avfallshanteringskedjan ditt företag är verksamt inom finns vi på plats där dina kunder befinner sig och ger snabba svar oavsett kanal.

Dina kunder förväntar sig olika typer av kundservice vid olika tidpunkter på dagen och kunskapen hos agenterna måste anpassas utifrån detta. Kundtjänsten är många gånger kundens enda personliga kontakt med ditt företag.

Vi har lång erfarenhet av avfallsbranchen genom samarbeten med några av de ledande aktörerna i branschen. Vi förstår slutkundernas behov och vet vilka frågor som är vanligast, vi är väl insatta branschlagstiftning och de system som branschen använder.

Avfallshantering

Ge dina kunder en ännu bättre serviceupplevelse

icon-waste-management-square Längre öppettider i flera kanaler  
icon-waste-management-square Snabb uppskalning i faktureringsperioder eller vid säsongsvariationer  
icon-waste-management-square Flexibel resursanvändning ger en flexibel kostnadsbild  
icon-waste-management-square Öka antalet kontakter i digitala kanaler  
icon-waste-management-square Branschbestämmelser och informationssystem  
icon-waste-management-square En förbättrad kundupplevelse  
Kundreferens

En markant ökning av kundnöjdhet

"Vi är mycket nöjda med samarbetet med Dynava. De förstår de särskilda utmaningarna som möter en kundservice när man arbetar med en cyklisk verksamhet. Vi är trygga med att alla våra kundkontakter tas väl om hand och kan se att kundnöjdheten har ökat avsevärt."

Marjut Kinnunen Kundservicechef; Ekokymppi

Längre öppettider i flera kanaler

Med våra tjänster kan ditt företag utöka öppettiderna i kundtjänst, snabbt skala upp kapaciteten vid hög belastning och hantera eller lägga till nya servicekanaler. Du slipper krångliga rekryteringsprocesser, nya fasta kostnader eller nya investeringar i system och utbildning.
industry-wasteA_right

Snabb uppskalning i faktureringsperioder eller säsongsvariationer

Avfallshanteringsföretag har bråda tider under våren. I mars-maj kan kundtjänsten bli nedringd med förfrågningar om vårstädning, frågor om trädgårdsavfall eller frågor kring våröppning av fritidshus.

Samtidigt ska det vanliga kundfrågorna klaras av. En faktureringsperiod följs i regel av fler förfrågningar till kundtjänst. Här kan vi hjälpa dig att snabbt skala upp kapaciteten när toppar i belastningen kommer. Du slipper lägga tid på tillfälliga rekryteringar och onboarding-processer.

industry-wasteB_left

Flexibel resursanvändning ger en flexibel kostnadsbild

De flesta avfallshanteringsföretag  har en cyklisk verksamhet med säsongsvarierande toppar i belastning. Det gör att antalet förfrågningar ökar under en kort tid. Här blir ofta kundservice en flaskhals när kapaciteten inte anpassas till volymen tillräckligt snabbt

Hos oss kan du hantera belastningstoppar effektivt och flexibelt. Kostnaderna ökar men bara i den omfattning kundkontakterna ökar – den aktiva tiden med kunderna. Du slipper onödiga extrakostnader och kostnaden för hantering av extra resurser. Vi hjälper dig att på ett effektivt skala resurserna utifrån situationen så att kapaciteten alltid räcker till.

 
industry-wasteC_right

Öka antalet kontakter i digitala kanaler

Kundservice kan vägleda dina kunder att använda självbetjäning i digitala kanaler. På så sätt kan du minska arbetsbelastningen över tid genom att kunden själv löser enklare ärenden. Kundtjänstagenten kan påminna och vägleda kunderna till de digitala tjänsterna.

 

Att höja graden av självbetjäning, och utveckla och implementera digitala kundservicelösningar är strategiska mål för många företag idag. Vi kan hjälpa till att överföra värdefull information för utveckling av digitala tjänster, till exempel kring de vanligaste frågeställningarna, eller genom att ta reda på vilka ärenden de vill ta hand om själva och i vilka kanaler.

industry-wasteD_left

Branchbestämmelser och informationssystem

På Dynava hanterar vi kundtjänsten för flera företag inom avfallshanteringsindustrin. Därför känner vi väl till slutkundernas behov och kan vi hjälpa kunder snabbt från första kontakten.

Eftersom vi förstår de cykliska säsongseffekterna kan vi lättare förutse utökade resursbehov och ha en god beredskap att hantera toppar i belastningen på kundtjänsten.

Vi följer noggrant bestämmelser och lagstiftning för avfallshanteringsindustrin och tillsammans med våra kunder skapar vi en stark kunskapsbas för att lösa alla upptänkliga frågor från slutkunden. Det gör också att vi kan förutse och förbereda oss på belastningstoppar i kundservice till följd av att exempelvis sorteringsregler ändras. Vi har lång erfarenhet av de vanligaste IT-system som används i branschen vilket kan minska kostnaden för systemutbildning när ett nytt samarbete inleds.

industry-wasteE_right

En förbättrad kundupplevelse

Du behöver vara lättillgänglig, svara snabbt för att ge en bra kundupplevelse oavsett kanal och tidpunkt.

 Du kan öka kundnöjdheten genom längre öppettider, olika servicekanaler och kunniga och motiverade kundserviceagenter.

 När kundtjänstens innehåll utökas och fördjupas krävs djupare kunskap. Vi erbjuder lösningar för olika nivåer: från första nivåskontakter till kundtjänstexperter med djupgående expertis inom området.

industry-wasteF_left
Trygg Kundkontakt 2022

Trygg Kundkontakt är branschorganisationen Kontaktas märkning för etiska kundkontakter. Syftet är att vägleda konsumenter och uppdragsgivare till företag som erbjuder seriös försäljning och kundservice via telefon och digitala kanaler.

På Dynava är vi stolta över att uppfylla Trygg Kundkontakts höga kvalitetskrav. Våra uppdragsgivare kan därför vara säkra på att vi som deras ansikte utåt är en trygg samarbetspartner.

Läs mer om Tryggkundkontakt

Kontakta_TryggKundkontakt_Logo_Metal_2020-1-300x300

Ta kontakt

Vi vill gärna veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi pratar gärna vidare om hur vi med hjälp av mer personliga tjänster för kundkontakter kan stärka konkurrenskraften för just ditt företag.